ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ :: Welcome to website.

Vdo แนะนำการใช้งาน

          
   

ข่าวสารการศึกษา

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

 • ผมใช้เว็บไซต์นี้ประกอบในการฝึกสร้างเว็บไซต์ เนื้อหาเข้าใจง่ายครับ ......นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเว็บไซด์ ประเภทTextEditor ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขต สพม. 10
  นายธวัชชัย สุขอนันต์ 6/1
 • นอกจากใช้เรียนในห้องเรียนแล้วยังสามารถฝึกทบทวนที่บ้านได้อีก เนื้อหาครบคะ เข้าใจคะ....นักเรียนชั้น ม.4/1 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเว็บไซด์ ประเภท Web Editor ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขต สพม. 10
  นางสาวทิพย์ววรณ เพชรประกอบ 4/1
 • สามารถศึกษาได้ทุกที่คะ ทั้งโทรศัพท์และแท็บเลต สะดวกมากคะ.....นักเรียนชั้น ม.5/1 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเว็บไซด์ ประเภท Text Editor ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขต สพม. 10
  นางสาวกาญจนา สังวรณ์ 5/1
 • ผมฉนัดการสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver แต่ก็ต้องมีพื้นฐานของ HTML ครับ.....นักเรียนชั้น ม.5/1 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเว็บไซด์ ประเภท Web Editor ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขต สพม. 10
  นายกตฤติน วิกัยวราภรณ์ 5/1