แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2


นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบ 10 นาที กดที่ เริ่ม เพื่อเริ่มทำข้อสอบขอให้ผู้เรียนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบก่อนนะครับ(ด้านขวา)