คำชี้แจงก่อนใช้งาน หน่วยที่1

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ให้ผู้ใช้งานอ่านวิธีการใช้งานให้เข้าใจ แล้วคลิกที่ปุ่ม "ฉันเข้าใจแล้ว" เพื่อเข้าสู่เมนู  แบบทดสอบก่อนเรียน

  ***กรณีผู้ใช้งานเคยทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วให้คลิกปุ่ม "ข้ามส่วนนี้(กรณีเคยใช้งานแล้ว)"

2. เมื่อเข้าสู่เมนูแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว ให้ผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อให้ใช้งานเมนูต่างๆ ได้ โดยเลือกการเข้าระบบจากแถบเมนู ลงชื่อเข้าใช้ ด้านขวามือ

       - เข้าระบบด้วย Facebook (แนะนำ)

       - เข้าระบบด้วย Google (แนะนำ)

       - สมัครสมาชิกใหม่

3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมนูหน่วยการเรียนรู้ จะแสดงขึ้นมาพร้อมใช้งาน ด้านแถบขวามือ 

4. ถ้าเข้าระบบด้วย Facebook หรือ Google  แถบด้านขวาจะแสดงรูป profile ของผู้ใช้งานทันที

5. จากนั้นให้ผู้ใช้งานทำแบบทดสอบก่อนเรียน  โดยกดปุ่ม เริ่ม

ุ6. เมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วผู้ใช้งาน ก็สามารถศึกษาหัวข้อต่างๆของหน่วยนั้นได้

____________________________________

คำชี้แจง VDO

คำชี้แจงก่อนใช้งาน หน่วยที่2

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ให้ผู้ใช้งานอ่านวิธีการใช้งานให้เข้าใจ แล้วคลิกที่ปุ่ม "ฉันเข้าใจแล้ว" เพื่อเข้าสู่เมนู  แบบทดสอบก่อนเรียน

  ***กรณีผู้ใช้งานเคยทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วให้คลิกปุ่ม "ข้ามส่วนนี้(กรณีเคยใช้งานแล้ว)"

2. เมื่อเข้าสู่เมนูแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว ให้ผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อให้ใช้งานเมนูต่างๆ ได้ โดยเลือกการเข้าระบบจากแถบเมนู ลงชื่อเข้าใช้ ด้านขวามือ

       - เข้าระบบด้วย Facebook (แนะนำ)

       - เข้าระบบด้วย Google (แนะนำ)

       - สมัครสมาชิกใหม่

3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมนูหน่วยการเรียนรู้ จะแสดงขึ้นมาพร้อมใช้งาน ด้านแถบขวามือ 

4. ถ้าเข้าระบบด้วย Facebook หรือ Google  แถบด้านขวาจะแสดงรูป profile ของผู้ใช้งานทันที

5. จากนั้นให้ผู้ใช้งานทำแบบทดสอบก่อนเรียน  โดยกดปุ่ม เริ่ม

ุ6. เมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วผู้ใช้งาน ก็สามารถศึกษาหัวข้อต่างๆของหน่วยนั้นได้

____________________________________

คำชี้แจง VDO

คำชี้แจงก่อนใช้งาน หน่วยที่4

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ให้ผู้ใช้งานอ่านวิธีการใช้งานให้เข้าใจ แล้วคลิกที่ปุ่ม "ฉันเข้าใจแล้ว" เพื่อเข้าสู่เมนู  แบบทดสอบก่อนเรียน

  ***กรณีผู้ใช้งานเคยทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วให้คลิกปุ่ม "ข้ามส่วนนี้(กรณีเคยใช้งานแล้ว)"

2. เมื่อเข้าสู่เมนูแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว ให้ผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อให้ใช้งานเมนูต่างๆ ได้ โดยเลือกการเข้าระบบจากแถบเมนู ลงชื่อเข้าใช้ ด้านขวามือ

       - เข้าระบบด้วย Facebook (แนะนำ)

       - เข้าระบบด้วย Google (แนะนำ)

       - สมัครสมาชิกใหม่

3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมนูหน่วยการเรียนรู้ จะแสดงขึ้นมาพร้อมใช้งาน ด้านแถบขวามือ 

4. ถ้าเข้าระบบด้วย Facebook หรือ Google  แถบด้านขวาจะแสดงรูป profile ของผู้ใช้งานทันที

5. จากนั้นให้ผู้ใช้งานทำแบบทดสอบก่อนเรียน  โดยกดปุ่ม เริ่ม

ุ6. เมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วผู้ใช้งาน ก็สามารถศึกษาหัวข้อต่างๆของหน่วยนั้นได้

____________________________________

คำชี้แจง VDO

คำชี้แจงก่อนใช้งาน หน่วยที่3

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ให้ผู้ใช้งานอ่านวิธีการใช้งานให้เข้าใจ แล้วคลิกที่ปุ่ม "ฉันเข้าใจแล้ว" เพื่อเข้าสู่เมนู  แบบทดสอบก่อนเรียน

  ***กรณีผู้ใช้งานเคยทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วให้คลิกปุ่ม "ข้ามส่วนนี้(กรณีเคยใช้งานแล้ว)"

2. เมื่อเข้าสู่เมนูแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว ให้ผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อให้ใช้งานเมนูต่างๆ ได้ โดยเลือกการเข้าระบบจากแถบเมนู ลงชื่อเข้าใช้ ด้านขวามือ

       - เข้าระบบด้วย Facebook (แนะนำ)

       - เข้าระบบด้วย Google (แนะนำ)

       - สมัครสมาชิกใหม่

3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมนูหน่วยการเรียนรู้ จะแสดงขึ้นมาพร้อมใช้งาน ด้านแถบขวามือ 

4. ถ้าเข้าระบบด้วย Facebook หรือ Google  แถบด้านขวาจะแสดงรูป profile ของผู้ใช้งานทันที

5. จากนั้นให้ผู้ใช้งานทำแบบทดสอบก่อนเรียน  โดยกดปุ่ม เริ่ม

ุ6. เมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วผู้ใช้งาน ก็สามารถศึกษาหัวข้อต่างๆของหน่วยนั้นได้

____________________________________

คำชี้แจง VDO

คำชี้แจงก่อนใช้งาน หน่วยที่5

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ให้ผู้ใช้งานอ่านวิธีการใช้งานให้เข้าใจ แล้วคลิกที่ปุ่ม "ฉันเข้าใจแล้ว" เพื่อเข้าสู่เมนู  แบบทดสอบก่อนเรียน

  ***กรณีผู้ใช้งานเคยทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วให้คลิกปุ่ม "ข้ามส่วนนี้(กรณีเคยใช้งานแล้ว)"

2. เมื่อเข้าสู่เมนูแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว ให้ผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อให้ใช้งานเมนูต่างๆ ได้ โดยเลือกการเข้าระบบจากแถบเมนู ลงชื่อเข้าใช้ ด้านขวามือ

       - เข้าระบบด้วย Facebook (แนะนำ)

       - เข้าระบบด้วย Google (แนะนำ)

       - สมัครสมาชิกใหม่

3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมนูหน่วยการเรียนรู้ จะแสดงขึ้นมาพร้อมใช้งาน ด้านแถบขวามือ 

4. ถ้าเข้าระบบด้วย Facebook หรือ Google  แถบด้านขวาจะแสดงรูป profile ของผู้ใช้งานทันที

5. จากนั้นให้ผู้ใช้งานทำแบบทดสอบก่อนเรียน  โดยกดปุ่ม เริ่ม

ุ6. เมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วผู้ใช้งาน ก็สามารถศึกษาหัวข้อต่างๆของหน่วยนั้นได้

____________________________________

คำชี้แจง VDO