ชนิดของไฟล์ภาพ

ไฟล์รูปภาพที่เรานิยมใช้บนเว็บไซด์ จะมีกี่แบบมาดูกันครับ

ประเภทไฟล์ภาพที่นิยมใช้ในเว็บเพจ คือ

1.  ไฟล์สกุล JPG (Joint Photographer’s Experts Group)

       เป็นไฟล์หนึ่งที่นิยมใช้บน Internet  มีความละเอียดสูง และใช้สีจำนวนมาก (สนับสนุนถึง 24 bit color) ไฟล์ชนิดนี้มักจะใช้กับภาพถ่ายที่นำมาสแกน และต้องการนำไปใช้บนอินเทอร์เน็ต เพราะให้ความคมชัดและความละเอียดของภาพสูง

            จุดเด่น

                 -  สนับสนุนสีได้ถึง 24 bit

                 -  สามารถกำหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามที่ต้องการ

                 -  มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Progressive

                 -  มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างจำนวนมาก

                 -  เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว

                 -  ตั้งค่าการบีบไฟล์ได้ (compress files)

            จุดด้อย

                 -  ทำให้พื้นของรูปโปร่งใสไม่ได้

           

2.  ไฟล์สกุล GIF (Graphics Interlace File)

       พัฒนาโดยบริษัท CompuServe จัดเป็นไฟล์ภาพสำหรับการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ยุคแรก

          จุดเด่น 

                  -  สามารถใช้งานข้ามระบบ (Cross Platform) หมายความว่า คอมพิวเตอร์ทุกระบบ ไม่ว่าจะใช้ Windows, Unix ก็สามารถเรียกใช้ไฟล์ภาพ  สกุลนี้ได้

                  -  มีขนาดไฟล์ต่ำ จากเทคโนโลยีการบีบอัดภาพ ทำให้สามารถส่งไฟล์ภาพได้รวดเร็ว

                  -  สามารถทำพื้นของภาพให้เป็นพื้นแบบโปร่งใสได้ (Transparent)

                  -  มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Interlace

                  -  มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างจำนวนมาก

                  -  เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว

                  -  ความสามารถด้านการนำเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว (GIF Animation)

          จุดด้อย 

                  -  ไฟล์ชนิดนี้ก็มีจุดด้อยในเรื่องของการแสดงสี ซึ่งแสดงได้เพียง 256สี ทำให้ การนำเสนอภาพถ่าย หรือภาพที่ต้องการความคมชัดหรือภาพสดใส จะต้องอาศัยฟอร์แมตอื่น

  3. ไฟล์สกุล PNG (Portable Network Graphics)

               ไฟล์สกุลล่าสุดที่นำจุดเด่นของไฟล์ GIF และ JPEG มาพัฒนาร่วมกัน ทำให้ภาพในสกุลนี้แสดงผลสีได้มากกว่า 256สี และยังสามารถทำพื้นภาพให้โปร่งใสได้ จึงเป็นไฟล์ภาพที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันด้วยอีกสกุลหนึ่ง คุณสมบัติของภาพคือ

                1.  สามารถใช้งานข้ามระบบ (Cross Platform) หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบ ไม่ว่าจะใช้

                2.  Windows, Unix ก็สามารถเรียกใช้ไฟล์ภาพสกุลนี้ได้

                3.  ขนาดไฟล์เล็ก ด้วยเทคนิคการบีบอัดคงสัญญาณ LZW

                4.  สามารถทำภาพโปร่งใสจากสีพื้น 256ระดับ

                5.  แสดงภาพแบบสอดประสานเช่นเดียวกับ GIF โดยมีความคมชัดที่ดีกว่า

                6.  มีคุณสมบัติ Gamma ทำให้ภาพสามารถปรับตัวเองได้ตามจอภาพ และปรับระดับความสว่างที่แท้จริงตามที่ควรจะเป็น

          จุดเด่น

                -  สนับสนุนสีได้ถึงตามค่า True color (16 bit, 32 bit หรือ 64 bit)

                -  สามารถกำหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามที่ต้องการ

                -  มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียด (Interlace)

                -  สามารถทำพื้นโปร่งใสได้

          จุดด้อย

           -  หากกำหนดค่าการบีบไฟล์ไว้สูง จะใช้เวลาในการคลายไฟล์สูงตามไปด้วย แต่ขนาดของไฟล์จะมีขนาดต่ำ

            -  ไม่สนับสนุนกับ Graphic Browser รุ่นเก่า สนับสนุนเฉพาะ IE 4และ Netscape 4

            -  ความละเอียดของภาพและจำนวนสีขึ้นอยู่กับ Video Card

            -  โปรแกรมสนับสนุนในการสร้างมีน้อย

ที่มา

http://www.hellomyweb.com/index.php/main/content/21

http://tikchiy.blogspot.com/

http://www.widebase.net/internet/html/htmltutorial/htmltutor13.shtml