คำชี้แจงก่อนใช้งาน หน่วยที่4

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ให้ผู้ใช้งานอ่านวิธีการใช้งานให้เข้าใจ แล้วคลิกที่ปุ่ม "ฉันเข้าใจแล้ว" เพื่อเข้าสู่เมนู  แบบทดสอบก่อนเรียน

  ***กรณีผู้ใช้งานเคยทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วให้คลิกปุ่ม "ข้ามส่วนนี้(กรณีเคยใช้งานแล้ว)"

2. เมื่อเข้าสู่เมนูแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว ให้ผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบสมาชิก โดยเลือกการเข้าระบบจากแถบเมนู ลงชื่อเข้าใช้ ด้านขวามือ

       - เข้าระบบด้วย Facebook (แนะนำ)

       - เข้าระบบด้วย Google (แนะนำ)

       - สมัครสมาชิกใหม่

3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะแสดงชื่อผู้ใช้งานขึ้นมาด้านแถบทางขวา ถ้าเข้าระบบด้วย Facebookหรือ Google  แถบด้านขวาจะแสดงรูป profile ของผู้ใช้งานทันที

4. จากนั้นให้ผู้ใช้งานทำแบบทดสอบก่อนเรียน  โดยกดปุ่ม เริ่ม

ุ5. เมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว เมนูประจำหน่วย จะแสดงขึ้นมา ผู้ใช้งานสามารถศึกษาหัวข้อต่างๆของหน่วยนั้นได้

____________________________________

คำชี้แจง VDO